SAB-bnl / SAB-nordic...

  • ... är specialiserat på elektriska och pneumatiska industriella monteringsverktyg från 0,1 upp till 60.000 Nm.
  • ... är din leverantör för industriverktyg och standardiserade komponenter för industriella monteringslinjer.
  • ... designar enkla arbetsstationer till kompletta monteringslinjer eller automatiserade.
  • ... har funnits på marknaden sedan 2003.
  • ... är en pålitlig partner till alla typer av branscher: fordons-, flygplans- och verkstadsindustrin samt bilverkstäder och service.
  • ... även ger vägledning till kunderna, hjälper med produktval/utveckling, uppstart och service av vår egen personal


Vi står till din tjänst för att ge en lämplig lösning...